Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η εκπέσουσα της εύνοιας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF