Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Εσπέρα επί των στέγων των οικιών εν Τύνιδι] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF