Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η μέχρι μέσου ιστού κατάβιβασις της αυτοκρατορικής σημαίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF