Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Σαδή-Καρνώ. Πρόεδρος της γαλλικής δημοκρατίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF