Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η έννοια του χρόνου παρά τοις ζώοις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF