Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο Βρούτος καταδικάζει τους υιούς του εις θάνατον] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF