Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Κόρη εκ Βενετίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF