Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ιστορία της γυιλλοτίνας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF