Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το νεώτατον υποβρύχιον πλοίον Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF