Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο κατά Μαξεντίου αγών και θρίαμβος του Κωνσταντίνου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF