Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Γλωσσικαί παρατηρήσεις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF