Τεύχος 10 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Λείψανα της ελληνικής φιλολογίας: χειρόγραφα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 289-295
Φυσική ιστορία: νυκτερίδες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 295-298
Επιστημονικά και φιλολογικά καταστήματα της Γαλλίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 298-302
Χρονολόγια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 302-305
Περί πολύτιμων λίθων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 306-310
Καλαί τέχναι: γλυπτική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 311-314
Πολιτική ή κοινωνική οικονομία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 314-317
Ποικίλα: υδροκέφαλου θεραπεία. Ο ενιαυτός εις την Σιβηρίαν και Λαπονίαν. Το βαρύτερον πράγμα του κόσμου.
Νέος Ασκληπιός
PDF
σελ. 317-319
Συλλογή γνωμών
Θεομβρούσιος Ιωαννίδης
PDF
σελ. 319-320