Τεύχος 9 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Λείψανα της ελληνικής φιλολογίας: νομισματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 257-259
Φυσική ιστορία: ο μανδρύλλος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 259-260
Χρονολόγια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 260-266
Περί της Βλαχίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 266-273
Πολιτική ή κοινωνική οικονομία: υλικός διοργανισμ. της κοινωνίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 274-276
Περί των εκλείψεων του ηλίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 276-279
Αι καλαί τέχναι: αρχιτεκτονική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 279-281
Ποικίλα: αραβικόν έθιμον. Ο Αμούς-Χανιφάχ. Ιουδαϊκός μύθος. Το φουντομένον κήριον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 281-286
Στατιστική των κατοίκων της Γαλλίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 287
Γνώμαι σινικαί
Απόστολος Δανιηλίδης
PDF
σελ. 288