Τεύχος 3 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της ελληνικής φιλολογίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 65-67
Περί νομισματιστικής των αρχαίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 68-70
Αι περί γάμου συνήθειαι διαφόρων λαών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 71-73
Το Κολοσσαίον της Ρώμης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 73-75
Φυσική ιστορία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 75-78
Μεταλλουργική αρχιτεκτονική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 79-80
Φλογιστικά ύδατα
Π.
PDF
σελ. 80-82
Η εφεύρεσις του ωρολογίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 82-84
Επιστολή της κυρίας Ν.: τω ελλογίμω κ. Ζαχ. Δ. Λαμπίση
Α.Ν.
PDF
σελ. 85-90
Ποιήσεις: η μήτηρ και η θυγατήρ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 90-96
Ποικίλα: αι εποχαί της γυναικός. Κινικόν αξίωμα. Η πτωχεία. Εφημερίδες του Λονδίνου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 96