Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η εφεύρεσις του υέλου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF