Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της νομισματικής των αρχαίων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF