Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 2 (Έτος Β') Στρατιωτική: ο προυσσιακός στρατός Λεπτομέρειες   PDF
Ν.Μ.
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Τερπνά: η ιταλή καλογραία Λεπτομέρειες   PDF
Α.Σ.
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Τερπνά: τα χαρμόσυνα πυρά του αγίου Ιωάννου Λεπτομέρειες   PDF
Ι.Α.
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Φιλολογία: Αι ελληνίδες, Ασπασία - Σαπφώ - Μοιρώ - Τελεσίλλα - Μύρτις - Νυσσίς - Ανύτη - Πραξίλλα - Κορίννη - Ανάγαλλις - Αρήτη - Υπατία - Ελάρα - Παμφίλα - Άννα Κομνηνή - Ευδοκία - Ήριννα Λεπτομέρειες   PDF
Α.
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Φιλολογία: Αριστοφάνης Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ρ.Ρ.
 
Τεύχος 1 (Έτος Β') Φιλολογία: βίος Θεοφράστου Λεπτομέρειες   PDF
Π.
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Φιλολογία: Δημοσθένης Λεπτομέρειες   PDF
Α.Ρ.Ρ.
 
Τεύχος 2 (Έτος Β') Φιλολογία: λόγος εκφωνηθείς υπό του γραμ. της αρχαιολογικής εταιρίας κατά την έβδομην γενικήν αυτής συνεδρίασιν Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Β') Φιλολογία: ο Πίνδαρος κατά τον Μυλλέρον Λεπτομέρειες   PDF
Μυλλέρος
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Φιλολογία: περί των ασμάτων του λαού εις τους αρχαίους Έλληνας Λεπτομέρειες   PDF
Μ.
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Φιλολογία: περί των παροιμιών των αρχαίων Ελλήνων Λεπτομέρειες   PDF
Μ.
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Φιλοσοφία Λεπτομέρειες   PDF
Ν.Λ.
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Φιλοσοφία της ιστορίας, πορεία του πολιτισμού Λεπτομέρειες   PDF
Βικτόρ Χουγγό, Ι.Α. (μτφρ.)
 
Τεύχος 6 (Έτος Β’) Φιλοσοφία: εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν Λεπτομέρειες   PDF
Φίλιππος Ιωάννου
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Φιλοσοφία: περί του νόμου της ιστορίας της ανθρωπότητος Λεπτομέρειες   PDF
Μ.Ρ.
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Φιλοσοφία: του καθηγητού Φιλίππου Ιωάννου μάθημα εισαγωγικόν εις την μεταφυσικήν Λεπτομέρειες   PDF
Φίλιππος Ιωάννου
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Φιλοσοφία: φιλοσοφική και θρησκευτική κατάστασις της Γερμανίας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Φυσική ιστορία: σύνοψις αυτής μέχρι του Κυβιέρου, βιογραφία τούτου Λεπτομέρειες   PDF
Ν.Λ.
 
Τεύχος 1 (Έτος Β') Φυσική: περί αεροπόρων σφαιρών Λεπτομέρειες   PDF
Δ.Σ.Σ.
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Φυσιολογία: παρατηρήσεις επί των κλιμάτων της Ελλάδος (συνέχεια και τέλος, ιδέ φυλλάδιον Δ΄ του Β΄ τόμου) Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Φυσιολογική έρευνα της μεταξύ της ψυχής και των φυσικών δυνάμεων διαφοράς, κατά τον Σχροίδερον Φανδερκόλκ, καθηγητήν της Ιατρικής εν τω Πανεπιστημίω του Ουλτραϊέκτου Λεπτομέρειες   PDF
Φ.
 
Τεύχος 9 (Έτος Β’) Χρονογραφία των μαρμάρων της νήσου Πάρου και του Πεντελικού Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Λάνδερερ
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Ωδή εις την μεγαλειοτάτην βασίλισσαν της Ελλάδος επανερχομένην εκ των εν τη Γερμανία λουτρών της Έμσης: την 21 Οκτωβρίου 1841 Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
126 - 148 από 148 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6