Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Γεωγραφία: απόσπασμα εκ των απομνημονευμάτων της βασ. εταιρίας των αρχαιολόγων της άρκτου κατά τα έτη 1836-1839, υπό Καρόλου Χριστιανού Ράφνου, γραμματέως της εταιρίας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Γεωγραφία: έκθεσις των προς ανακάλυψιν περιηγήσεων των αρχαίων Σκανδιναυών εις την αρκτώαν Αμερικήν Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Γεωγραφία-πολιτική: ιστορική έποψις της Μεσογείου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Γεωλογική διατριβή Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Β') Δημόσιον δίκαιον: περί δημοτικών και επαρχιακών θεσμών προ της επαναστάσεως (1) Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Β') Διάφορα: κατασκευή χυτών τοίχων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Β') Διάφορα: κυνήγιον της στρουθοκαμήλου Λεπτομέρειες   PDF
Ξ. Λάνδερερ
 
Τεύχος 3 (Έτος Β') Διάφορα: περί κατασκευής μελάνης δια τους εκ χάλυβος καλάμους Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Β') Διάφορα: περί της στεγάσεως των οικοδόμων δια χάρτου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Διόρθωσις των κυριωτέρων τυπογραφικών παροραμάτων, τα οποία παρεισέδυσαν εις τον επιτάφιον λόγον εις Οδοφρέδον Μύλλερον Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Εκ των απομνημονευμάτων ιατρού: ο καρκίνος και η μονομαχία Λεπτομέρειες   PDF
Π.
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Εκκλησιαστική φιλολογία: περί του αποστολικού πατρός Ερμά και του συγγράμματος αυτού Λεπτομέρειες   PDF
Κ.Κ.
 
Τεύχος 3 (Έτος Β') Εκκλησιατική φιλολογία: ο απόστολος Παύλος Λεπτομέρειες   PDF
Κ.Κ.
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Εκπαίδευσις: η εις τα διάφορα μέρη της Ευρώπης παρούσα στάσις της προκαταρκτικής (δημοτικής) εκπαιδεύσεως Λεπτομέρειες   PDF
Ραγκαβής Ι. Ρ.
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Επιστήμαι: φυσική και χημεία, φιλοσοφία των χρωμάτων Λεπτομέρειες   PDF
Ν.Λ.
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Η εν Οστένδη παράφρων (Διήγημα) Λεπτομέρειες   PDF
Β.
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Η κηδεία του κυρίου Οδοφρέδου Μύλλερ Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Θεολογία: προσλαλιά προς τους ιδίους ομιλητάς του εν τω Πανεπιστημείω Όθωνος Καθηγητού της θεολογίας Αρχιμανδρίτου Κυρίου Μισαήλ Αποστολίδου, κατά την έναρξιν της νέας περιόδου των θεολογικών μαθημάτων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Ιατρική: ενεστώσα κατάστασις της ιατρικής εις την Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Μαυρογιάννης
 
Τεύχος 5 (Έτος Β’) Ιατρική: πρώται γραμμαί μιας ιατρικής τοπογραφίας και καταστατικής της Πελοποννήσου Λεπτομέρειες   PDF
Κ.Μ.
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Ιατρού ημερολόγιον: ο υποχονδριακός Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 7 (Έτος Β’) Ιστορία: λόγος εισαγωγικός των εν τω πανεπιστημίω Αθηνών κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν του 1842-1843 περί μέσης και νέας ιστορίας μαθημάτων του καθηγητού Θ. Μανούσου Λεπτομέρειες   PDF
Θ. Μανούσος
 
Τεύχος 7 (Έτος Β’) Ιστορία: ο Μωάμεθ και το κοράνιον, σύντομος φιλολογική πραγματεία υπό Κ. Κ. Λεπτομέρειες   PDF
Κ.Κ.
 
Τεύχος 1 (Έτος Β') Ιστορία: οι Βενετοί εις την Πελοπόννησον (1685-1715) (1) Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Β') Ιστορία: οι Βενετοί εις την Πελοπόννησον (συνέχεια) Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
51 - 75 από 148 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>