Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Αρχαιολογία: Anonymi Viennensis descriptio urbis Athenarum, nebst den briefen des Zygomalas und Kabasilas, ein Beytrag zur topographia von Athen, von Dr. Ludwig Ross Λεπτομέρειες   PDF
Ludwig Ross
 
Τεύχος 3 (Έτος Β') Αρχαιολογία: ανάλεκτα νομισματογραφικά, συναρμοσθέντα εκ διαφόρων συγγραφέων χάριν των φίλων της αρχαιολογίας (α) Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 (Έτος Β’) Αρχαιολογία: ανάλεκτα νομισματογραφικά, συναρμοσθέντα εκ διαφόρων συγγραφέων χάριν των φίλων της αρχαιολογίας (συνέχεια) Λεπτομέρειες   PDF
Μ.
 
Τεύχος 4 (Έτος Β') Αρχαιολογία: ανάλεκτα νομισματογραφικά, συναρμοσθέντα εκ διαφόρων συγγραφέων χάριν των φίλων της αρχαιολογίας (συνέχεια) Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 7 (Έτος Β’) Αρχαιολογία: οι λιμένες και τα μακρά τείχη των Αθηνών Λεπτομέρειες   PDF
Ερν. Ουλερίχος
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Αρχαιολογία: περί οβελίσκων Λεπτομέρειες   PDF
Ν.Λ.
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Αρχαιολογία: περί της υποδήσεως των αρχαίων κατά Βέκκερον Λεπτομέρειες   PDF
Βέκκερος
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Αρχαιολογία: περί των συμποσίων των αρχαίων Λεπτομέρειες   PDF
Χαρικλής Β. Α. Βέκκερος
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Αρχαιολογική Εταιρία Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Αυτοκρατορίσσης έρως (Διήγημα) Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Βιβλιογραφία: itinéraire descriptif de l’ Attique et du Péloponèse avec cartes et plans topographique, par F. Aldenhoven Λεπτομέρειες   PDF
F. Aldenhoven
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Βιβλιοκρισία Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Βιβλιοκρισία: Αδαμαντίου Κοραή Επιστολαί προς τον Σμύρνης πρωτοψάλτην 1838, Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή, εκδιδόντος Ιακώβου Ρώτα 1839 Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Βιβλιοκρισία: απολογία Θ. Φαρμακίδου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Βιβλιοκρισία: απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ’ αυτών απόφασιν του Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύω Ελληνικών δανείων κατά το 1824 και 1825 εν Αθήναις 1840 Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Βιβλιοκρισία: επιστολαί του κόμητος Ιω. Καποδίστρια Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Βιβλιοκρισία: η σάλπιγξ και η μέλισσα Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Βιβλιοκρισία: ποίησις, μούσα θηλάζουσα ήτοι ποιήματα υπό Ιωάννου Δ. Καρασούτσα. Εν Ερμουπόλει, εκ της τυπογραφίας Γ. Πολυμέρη, 1840 Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Βιβλιοκρισία: ωδή εις τον Ναπολέοντα Βοναπάρτην, συντεθείσα κατά την ανακομιδήν των λειψάνων του απο της Αγίας Ελένης, υπό Παναγιώτου Σούτσου, εν Αθήναις, 1841 Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Σούτσος
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Βιβλιοκρισία: ωδή Παναγιώτου Σούτσου εις την κηδείαν των λειψάνων του Ναπολέοντος Λεπτομέρειες   PDF
Ν.Λ.
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Βιογραφία του κυρίου Ευνάρδου Λεπτομέρειες   PDF
Γενικός Βιογράφος
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Βιογραφία: Μεχμέτ Αλή πασάς Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Βιογραφία: περί του Ιερεμίου Βένθαμ, θεωρουμένου ως ηθικολόγου και ως νομικού (τεμάχιον εξ ανεκδότου τινός πραγματείας περί φυσικού δικαίου) Λεπτομέρειες   PDF
Δ.Κ.
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Βιογραφία-νομική: ο Ιούστος Τιβώ Λεπτομέρειες   PDF
Χ.Ρ.
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Βιομηχανία: τυπογραφικόν κατάστημα εν Λονδίνω, κατά το 1839 Λεπτομέρειες   PDF
Β.
 
26 - 50 από 148 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>