Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αργυρόπουλος, Π.

  • Τεύχος 4 (Έτος Α’) - Περιεχόμενα
    Πολιτική επιστήμη: προεισαγωγικόν μάθημα εις την ερμηνείαν των περί δήμου και επαρχίας νόμων του καθηγητού Π. Αργυροπούλου
    Λεπτομέρειες  PDF