Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μανούσος, Θ.

  • Τεύχος 7 (Έτος Β’) - Περιεχόμενα
    Ιστορία: λόγος εισαγωγικός των εν τω πανεπιστημίω Αθηνών κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν του 1842-1843 περί μέσης και νέας ιστορίας μαθημάτων του καθηγητού Θ. Μανούσου
    Λεπτομέρειες  PDF