Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δ.Κ.,

  • Τεύχος 4 (Έτος Α’) - Περιεχόμενα
    Βιογραφία: περί του Ιερεμίου Βένθαμ, θεωρουμένου ως ηθικολόγου και ως νομικού (τεμάχιον εξ ανεκδότου τινός πραγματείας περί φυσικού δικαίου)
    Λεπτομέρειες  PDF