Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Α.,

  • Τεύχος 1 (Έτος Α’) - Περιεχόμενα
    Φιλολογία: Αι ελληνίδες, Ασπασία - Σαπφώ - Μοιρώ - Τελεσίλλα - Μύρτις - Νυσσίς - Ανύτη - Πραξίλλα - Κορίννη - Ανάγαλλις - Αρήτη - Υπατία - Ελάρα - Παμφίλα - Άννα Κομνηνή - Ευδοκία - Ήριννα
    Λεπτομέρειες  PDF