Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Στρατιωτική: ο προυσσιακός στρατός Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF