Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Πολιτική επιστήμη: προεισαγωγικόν μάθημα εις την ερμηνείαν των περί δήμου και επαρχίας νόμων του καθηγητού Π. Αργυροπούλου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF