Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ποικίλα: επιτομή εκ τινός ρωμαϊκού περί εκκλησιαστικών τελετών βιβλίου, εκδοθέντος το έτος 1560 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF