Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ποικίλα: επιτομή εκ τινος ρωμαϊκού περί εκκλησιαστικών τελετών βιβλίου, εκδοθέντος το έτος 1560 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF