Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Φυσική ιστορία: σύνοψις αυτής μέχρι του Κυβιέρου, βιογραφία τούτου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF