Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Βιομηχανία: τυπογραφικόν κατάστημα εν Λονδίνω, κατά το 1839 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF