Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Φιλοσοφία της ιστορίας, πορεία του πολιτισμού Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF