Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αι επιγραφαί των παρά την Άνδρον ευρεθέντων νομισμάτων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF