Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επίτομον Ελληνικόν Λεξικόν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF