Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Σύνοδος των Ελλήνων ιατρών εν Αθήναις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF