Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η εν Παρισίοις διεθνής έκθεσις των εφαρμογών του ηλεκτρισμού Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF