Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Librairie L. Simonet, 18, rue Soufflot, Paris Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF