Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η Διοίκησις της Εθνικής τραπέζης της Ελλάδος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF