Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Στήλη προσφορών υπέρ πατριωτικών και αγαθοεργών σκοπών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF