Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Κλήρωσις του υπέρ των αρχαιοτήτων λαχείου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF