Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (23 Νοεμβρίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF