Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (2 Νοεμβρίου 1870) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF