Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (21 Αυγούστου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF