Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (3 Αυγούστου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF