Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (12 Ιουλίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF