Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (5 Ιουλίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF