Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (27 Ιουνίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF