Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (24 Μαίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF