Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αγορανομικόν δελτίον (25 Μαίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF