Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (26 Απριλίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF