Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (12 Απριλίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF