Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χρηματιστικόν δελτίον Αθηνών (5 Απριλίου 1879) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF